Peter og Emma Thomsens Legat  - Grundlagt 1949 -

 

 Ansøgning om studiestøtte af Peter og Emma Thomsens Legat

- Tildeles til hjælp og støtte for trængende, flittige, begavede og dygtige unge mandlige personer fra Danmark eller Landskrona, som har dansk indfødsret, henholdsvis svensk medborgerret, således at disse efter bestået studentereksamen eller endt skolegang optages som studerende ved en af følgende institutioner:

Alle universiteter  i Danmark –

Copenhagen Business School –

Det kgl. Danske Musikkonservatorium –

Det jyske  Musikkonservatorium –

Det kgl. Danske Kunstakademi –

University College Sjælland –

Statens Scenekunstskole –

Lunds Universitet

Legatet ydes ikke direkte til udlandsophold, men det er tilladt, at en legatar i studieforløbet tager et semester i udlandet. I pågældende tilfælde tager bestyrelsen konkret stilling til, om legatet opretholdes eller ej for dette semester.

Ansøgning sendes til Legatkontoret. Ansøgningsfrist hhv. 31. januar og 30. september